Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής

Αρχική | Ομοιοπαθητικοί Οδοντίατροι | Οδοντιατρική Εταιρεία

Εκπαίδευση 2016

Εκπαιδευτικό ΈργοΗ Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής Ε.Ε.Κ.Ο.Ο (www.homeodentistry.gr) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Ε.Ε.Ο.Ι (www.homeopathy.gr), τη Μακεδονική Εταιρεία Ομοιοθεραπευτικής Μ.Ε.Ο (www.homeotherapy.org), τη Διεθνή Ακαδημία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (www.vithoulkas.com) και την Ομοιοπαθητική Ακαδημία (www.homeomed.gr") παρέχει:

3ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την εξειδίκευση των οδοντιάτρων στην Ομοιοπαθητική.

Το πρόγραμμα αυτό είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές σπουδών και τη διδακτέα ύλη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομοιοπαθητικής (ECH) για την εκπαίδευση των οδοντιάτρων.

Η Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής Ε.Ε.Κ.Ο.Ο είναι αναγνωρισμένη Οδοντιατρική Επιστημονική Εταιρεία από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο).

Συμμετέχει επισήμως στα συνέδρια που διοργανώνει η Ε.Ο.Ο. Έχει πολλές συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή ομοιοπαθητικά συνέδρια.