Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής

Αρχική | Ομοιοπαθητικοί Οδοντίατροι | Οδοντιατρική Εταιρεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιδρύθηκε επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ » και με απόδοση στην αγγλική γλώσσα « HELLENIC CLASSICAL HOMEOPATHIC DENTAL ASSOCIATION – HCHDA » (Αριθμ. απόφασης 27463 / 2008 Μ.Π.Θ.)

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- η προώθηση της μελέτης, ο συντονισμός της έρευνας και η διάδοση των γνώσεων της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής θεραπευτικής στον τομέα της Οδοντιατρικής . Ειδικότερα είναι η ανύψωση και η διάδοση της Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής στον Ελλαδικό χώρο.

- Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής θεραπείας από το οδοντιατρικό επάγγελμα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου .

- Η διενέργεια έρευνας, εκπαίδευσης και αγωγής για οποιαδήποτε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των μελών της Εταιρείας, με στόχο την εξέλιξη και την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν.

Διοικητικό Συμβουλίο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Κ.Ο.Ο. είναι τα εξής:

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΖΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΕΛΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

ΤΖΙΤΖΙΛΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΝ. ΜΕΛΟΣ