Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής

Αρχική | Ομοιοπαθητικοί Οδοντίατροι | Οδοντιατρική Εταιρεία

Εκπαίδευση 2016Η Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής-Ε.Ε.Κ.Ο.Ο (www.homeodentistry.gr),σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Ε.Ε.Ο.Ι (www.homeopathy.gr), τη Διεθνή Ακαδημία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής (www.vithoulkas.com), τη Μακεδονική Εταιρεία Ομοιοθεραπευτικής Μ.Ε.Ο (www.homeotherapy.org), και την Ομοιοπαθητική Ακαδημία (www.homeomed.gr), παρέχει 3ετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την εξειδίκευση των οδοντιάτρων στην Ομοιοπαθητική.

Οι οδοντίατροι εκπαιδεύονται στην Ομοιοπαθητική, σύμφωνα με τις προδιαγραφές σπουδών και τη διδακτέα ύλη που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομοιοπαθητικής - ECH για την εκπαίδευση των οδοντιάτρων - (ECH – LMHI Homeopathetic Medical Education Standards).

Οι οδοντίατροι παρακολουθούν το 2ετές πρόγραμμα Ομοιοπαθητικής Εκπαίδευσης που παρέχει ή η ΕΕΟΙ, ή η ΔΑΚΟ, ή η Ομοιοπαθητική Ακαδημία και στη συνέχεια, στο 3ο έτος εκπαίδευσης, παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει η ΕΕΚΟΟ.

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών μαθημάτων της ΕΕΚΟΟ, περιλαμβάνει συνδυασμό δια ζώσης μαθημάτων, όσο και μαθημάτων ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Στους εκπαιδευόμενους οδοντιάτρους στην Ομοιοπαθητική, γίνονται παρουσιάσεις περιστατικών και αναλύσεις περιπτώσεων οδοντιατρικών ασθενών, που υπόκεινται σε ομοιοπαθητική θεραπεία, έτσι ώστε οι οδοντίατροι να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή της Ομοιοπαθητικής στην Οδοντιατρική.
Αυτός ο τρόπος διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έργου της ΕΕΚΟΟ, οδηγεί στη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας, με νέες δυναμικές για την ενίσχυση της Ομοιοπαθητικής.

Η Ελληνική Εταιρεία Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Οδοντιατρικής - ΕΕΚΟΟ είναι αναγνωρισμένη Επιστημονική Εταιρεία από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία - (ΕΟΟ).

Η ΕΕΚΟΟ μετά την ολοκλήρωση της 3ετούς εκπαίδευσης χορηγεί δίπλωμα παρακολούθησης και οι οδοντίατροι μετά από εξετάσεις γίνονται τακτικά μέλη της :
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΕΚΟΟ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 3ου έτους Ομοιοπαθητικής προς τους οδοντιάτρους για το έτος 2016, αρχίζει στη Θεσσαλονίκη, το Σ/Κ 27-28 / Φεβρουαρίου 2016

Περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2310227275 (7-8μμ)